Kategoriler
Genel

Yönetim Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesi

Yönetim Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesi: Örgütsel sorunların çözümü ya da fırsatların değerlendirilmesi amacı ile bilişim sistemi çözümü üretme faaliyetlerinin tamamına sistem geliştirme adı verilir. Sistem geliştirme, yapısal türdeki sorunların ayrı faaliyetlerle çözülmesidir. Yönetim bilişim sistemlerinin geliştirilmesinde ne, ne zaman, kim ve nasıl sorularına cevap aramak gereklidir. İlk olarak hangi sistemlerin geliştirileceği genellikle daha önce bahsedilen planlama aşamasında kararlaştırılır. İkinci olarak, belirlenen sistemlerin ne zaman geliştirileceği ise organizasyonun stratejik yönelimi ve amaçlarına uygun olarak kararlaştırılır

Sistemleri kimin geliştireceği sorusuna cevap olarak üç alternatiften söz edilebilir. İlk olarak, organizasyondaki bilişim teknolojisi uzmanlarına sistem geliştirilebilir ki buna insourcing (iç kaynak kullanımı) adı verilir. İkinci olarak, bilgi işçilerinden kendi sistemlerini geliştirmeleri istenebilir ki buna da selfsourcing (kendi kaynaklarını kullanma) denir. Son seçenek ise organizasyon dışında başka bir firmanın yeni bir sistem kurması tercih edilebilir ki bu da outsourcing (dış kaynak kullanımı) olarak adlandırılır . Bilişim sistemlerinin yönetimindeki zorluklar nedeniyle kamu ve özel sektörde organizasyonlar genelde dış kaynak kullanımını tercih etmektedir.

Organizasyonların bilişim teknolojilerini geliştirmede dış kaynak kullanmasından bekledikleri faydalar arasında ölçek ekonomileri nedeniyle maliyet kazanımları sağlamak, pahalı ofis alanlarına duyulan ihtiyacı azaltmak, işlem maliyetlerinin kontrolü ve azaltılması, yeni bilişim teknolojilerine ulaşım imkânı, teknolojik gelişmeleri daha kolay yakalama olanağı, kurum içinde bulunmayan teknik becerilere ulaşma imkânı, temel işletme faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesine daha fazla odaklanabilme, bilişim teknolojileri uzmanı istihdam etme zorunluluğunun ortadan kalkması, kötü yazılım riskinin azalması, mal ve hizmet üretiminde kalitenin artırılması ve iş taleplerine daha hızlı cevap verebilme gibi konular öne çıkmaktadır. Ancak dış kaynak kullanımının tüm maliyetleri hesaplayamama, tedarikçi firma tarafından sözleşmenin ihlal edilmesi, işletmeyle ilgili verilerin kontrolü ve güvenliğinin zayıflaması gibi sorunları ortaya çıkarabilme riski bulunduğu da bilinmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir