Kategoriler
Genel

E-Ticaretin Faydaları Nelerdir ?

E-ticaretin yani elektronik ticaretin faydalarını açıklayacak olursak;Firmalar elektronik ticaretten gelişmiş müşteri hizmetleri, tedarikçiler ve mali çevre ile ilişkilerin iyileşmesi ve firma sahipleri ve hissedarların yatırımlarında artan geri dönüşler beklemektedir. Bu kazanımlar firmaların mali istikrarına katkı sağlamakta ve bilişim teknolojilerine adapte olmaya giderek daha fazla yönelen iş dünyasında firmaların daha verimli bir şekilde rekabet edebilmelerini mümkün kılmaktadır .

Elektronik ticaret, sadece internet üzerinden mal alım-satımına indirgenemeyecek kadar geniş kapsamlıdır. Elektronik ticaretin mal alım-satımını kolaylaştırma dışındaki avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir :

1. Elektronik olarak açık pazarda daha fazla tedarikçi yarışacağından alıcıları için maliyetlerin düşmesi,

2. Fiyat teklif fırsatlarının online veri tabanlarına elektronik olarak ulaşım imkanı nedeniyle alıcılar için maliyetlerin azalması,

3. Verinin yeniden girilme zorunluluğunu ortadan kaldırarak bilginin işlenmesinde hata, zaman ve genel giderlerin azalması,

4. Tam zamanlı stok bilgisine ulaşma imkanının artması, siparişlerin daha hızlı tamamlanması ve kağıt bürokrasisinin azalması nedeniyle maliyetlerin düşmesi,

5. Dağıtımdan ödemeye kadar yapılan işlemlerin tamamlanma süresinin kısalması,

6. Ürün özellikleri standartlaştıkça ve rekabet arttıkça daha kaliteli ürünlerin sunulması,

7. Potansiyel müşterilere daha kolay ve daha ucuz ulaşabilme nedeniyle yeni pazarların oluşması,

8. Özellikle coğrafi olarak uzak pazarlara daha kolay giriş imkânı,

9. İş süreçlerindeki zaman kayıplarının en aza indirilmesi,

10. Yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması. İş adamları ve girişimciler sürekli olarak yeni ve yenilikçi fikirler peşinde

koşmakta ki elektronik ticaret bu olanakları sağlamaktadır.

11. İşletmeler ürün analizi ve karşılaştırmalar ile bulguların raporlanmasını internet üzerinden online olarak

gerçekleştirebildiğinden gelişmiş ürün analizine ulaşılması,

12. Yeni bir ürün veya hizmetin pazarlanabilirliğini analiz etmede anketlerin internet kullanıcılarına dağıtılması

yoluyla pazar analizlerini geliştirme imkânı vermesi,

13. İşletmeler ve müşterilerin zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın pazar ve ürünlerle ilgili bilgiye erişebilmesi,

14. İş sahipleri ve müşteriler arasında daha hızlı iletişim imkânının bulunması,

15. Posta veya kargo yoluyla dağıtılması yerine, dokümanların online olarak dağıtılması yoluyla daha düşük maliyetli doküman paylaşımının gerçekleşmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir