Kategoriler
Teknoloji

Yönetim bilişim sistemleri neden önemlidir ?

Yönetim bilişim sistemleri, örgütlerin belirlediği amaçları gerçekleştirmek için farklı fonksiyonlardan oluşan bilgilerin toplanarak, transfer edilmesi, sunulması, optimize edilerek veri tabanı ile entegre edilmesi olarak tanımlanabilir. İngilizce karşılığı  ise management information systems olarak adlandırılmaktadır.

Yönetim bilişim sistemleri sadece özel sektör firmaları için geçerli bir tanım değildir. Kamu kurumları tarafından da çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bu alanlara örnek verecek olursak; insan kaynakları, mali işler, idari işler vb gibi. Kamuda yönetim bilişim sistemlerinin kullanılması iç ve dış çevre unsurları açısından oldukça önem taşımaktadır. Çünkü kamuda kullanılacak olan sistemler ile hızlı ve kaliteli hizmet sunmak mümkün olacaktır. Yönetim bilişim sistemlerinin belli özelliklere sahip olması beklenmektedir. Bu özelliklerden bir tanesi veri işleme fonksiyonudur. YBS’ler işlem yaparlar ve kayıt tutarlar. Ayrıca veri tabanı kullanarak işlevsel faaliyette bulunurlar. Yöneticilerin ve idarecilerin operasyonel anlamda ihtiyaçlarını karşılarlar.  YBS’ler esnektirler, değişen durumlara göre adapte olabilirler.  Bunun dışında ise yönetim bilişim sistemleri kullanımında belli kişiler yetkili kılınabilir.

Yönetim bilişim sistemleri hangi sorunlara ne tür çözümler bulmak amacındadır ?

 

Yukarıda yer alan bölümde sizlere yönetim bilişim sistemlerinin tanımından ve özelliklerinden bahsettik. Yönetim bilişim sistemleri üst düzey kademede bulunan yöneticilerin işlerini oldukça kolaylaştırmaktadır. Stratejik ve taktik anlamda fayda sağlamasının yanı sıra, etkin hizmet sunarak kullanıcı dostudur diyebiliriz. Yönetim bilişim sistemleri finans alanında kullanılabilir. Bunu finansman fonksiyonu olarak tanımlamak mümkündür. Finansman fonksiyonu, mali tablo ve rapor hazırlama aşamasında muhasebe sistemlerinin yönetilmesi, mali durumun analizini ve izlenmesini kapsamaktadır. Bu fonksiyon ile faaliyetleri doğru yerde ve zamanında yürütmek mümkündür. Yönetim bilişim sistemlerinin bu alanda kullanılması oldukça kolay olduğundan, hızlı bir şekilde kullanımı yayılmıştır.

Yönetim bilişim sistemlerinin en sık kullanıldığı alanlardan bir tanesi pazarlama alanıdır. Yönetim bilişim sistemlerinin bu alanda kullanılmasının belli amaçları vardır. Bunlardan en önemlisi müşteriye iyi hizmet sunmadır. YBS ise bu mümkün hale gelir. Bir diğer amaç ise personelin verimliliğini arttırmaktır. Pazarlama alanında oluşabilecek riskleri azaltma imkanı sağlar. Bu alanda raporlama, istatistikler, personel aktiviteleri, pazarlama gibi bir çok kullanıma olanak sağlamaktadır. Yönetim bilişim sistemlerinin kullanım alanları ile ilgili sizlere iki örnek verdik. Bunlara  imalat ve insan kaynaklarını da ekleyebiliriz. Özetleyecek olursak yönetim bilişim sistemlerini doğru sektörde ve özellikte kullanmak çok önemlidir. Çünkü yöneticilere sağlayacağı faydalar sektöre göre değişiklik gösterebilir. Bu aşamada kullanılıp, kullanılmayacağı kararı önem taşımaktadır.

Yönetim bilişim sistemleri okumalı mıyım ?

Yönetim bilişim sistemlerinin tanımını ve özelliklerini az çok anlattık. Şimdi üniversitede yönetim bilişim sistemi okumanın faydaları neler olur sizlere anlatacağız.  Üniversitelerin yönetim bilişim sistemleri bölümünde alacağınız 4 yıllık bir eğitim ile Proje Yöneticisi,  Yönetim bilişim sistemleri uzmanı, Veri bilimci, Sistem analisti, Kurumsal kaynak planlama (ERP), SEO Uzmanı, İnsan Kaynakları Uzmanı gibi görevlerde çalışma imkanı sağlayabilirsiniz. Günümüzde teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda bölümün ne kadar önemli olduğunu anlamak zor olmaz. Teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin yanında, neredeyse her firma bu alanda olmasalar dahi belli sistemleri destek amaçlı kuruyorlar. İşte bu yüzden ağ toplumu olarak adlandırılan bu dönemde ilgi çekici bölümlerden biri haline gelmiştir. Eğitimin dışında kendini belli alanlarda da geliştirirseniz Uzman seviyesinde çalışmanız zor olmayacaktır. Tabi bu alanda yapacağınız yüksek lisans sizleri uzmanlık seviyesine taşıyacaktır. Yüksek lisansın bu alanda mutlak yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Sizlere yukarıda yönetim bilişim sistemlerinin tanımını, özelliklerini, hangi alanlarda kullanıldığını ve yönetim bilişim sistemleri bölümünden bahsettik. Çağımızın önemli konularından biri olduğunu düşündüğümüz YBS hakkında özet bilgiler vererek bu bilgilenmenizi istedik. Bir başka yazımızda görüşmek üzere.