Kategoriler
İnternet

5. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı

5. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı için sorularımızı hazırladık. Hazırlanan sorular 5. sınıf öğrencilerinin müfredatına uygun, sınavda karşılaşabilecekleri gibidir.  Matematik 5. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavının iyi geçmesini isteyen öğrenciler bol bol soru çözmelidirler. 5. sınıf matematik konuları arasında bölen, bölüm, çarpma işlemi, problemler, basamak değerleri, örüntüler, toplama ve çıkarma işlemi gibi işlemler yer almaktadır. Ayrıca sayıların okunuşu, yazılı ifade edilen sayıların rakamla yazılması gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Matematik öğretmenleri genelde basamak değerleri konusunun üzerinde durmaktadırlar. Hazırladığımız sorular içinde basamak değerlerinden bir kaç soru vardır. Bunun  dışında sembol ifadelerinden sorular gelebilir. 5 sayısı 9 sayısından küçüktür gibi işlemler var. Örnek olarak 5 < 9  şeklinde gösterebiliriz.  Farklı kaynaklardan çözülen sorular öğrencilerin pratik kazanmasını ve sınavda sorulan soruları daha rahat çözmesine neden olacaktır.  Matematik 5. sınıf konuları çok zor değildir. Öğrenciler her akşam işledikleri konuları tekrar ederek öğrenebilirler. Öğretmenlerinin verdikleri ödevleri zamanında yapıp, konulara ait soruları çözerlerse başarılı olurlar. Matematik sınav soruları zor gibi gözükebilir, burada öğrenci heyecan yapmamalı ve sorulara odaklanmalıdır. Her gün düzenli çalışan öğrenciler soruları 1-2 dakika içerisinde çözeceklerdir. 5. sınıf matematik 1. dönem işlenen konular TEOG sınavı soruları içinde yer almaktadır. TEOG’da başarılı olmak istiyorsanız bu konuları iyi öğrenmeniz gerekiyor. 5. sınıf matematik yazılı soruları pratik cevaplar içeren sorulardır. Öğretmeninizi dinlediyseniz soruları bir şekilde çözebilirsiniz. Aşağıda sizlerle paylaştığımız soruları çok dikkatli bir şekilde çözmeye gayret gösteriniz. Şimdiden  matematik 1. dönem 2. yazılı sınavında başarılar dileriz.

5. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı soruları

 

1) Binler bölüğü 156, milyonlar bölüğü 203, birler bölüğü 62 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 203 156 62      b) 203 156 062       c) 156 203 062      d) 156 203 62

S2) Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin okunuşu “Otuz dört milyon yedi yüz bir bin bir” dir?
a) 30 471 001         b) 34 700 001                 c) 34 701 001               d) 34 107 001

S3) 382 314 573 sayısındaki tekrar eden rakamın basamak değerleri toplamı kaçtır?
a) 9 b) 300 300 300             c) 300 300 003            d) 333

S4) Belirli bir kurala göre oluşturulan şekil veya sayı ifadelerine …………… denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kurallı Sayılar                b) Şekilli Sayılar             c) Kurallı Diziler         d) Örüntü

S5) “8-13-18-?-28” örüntüsüne göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 23                 b) 24           c) 21            d) 22

S6) 1362 – 638 = ?

a) 706              b) 714           c) 724           d) 734

 

S7) 100 x … = 1200 ise boşluğa hangi sayı gelmelidir?

a) 12                b) 22            c) 100            d) 120

 

S8) Boşluğa hangi sayı gelmelidir?
a) 420             b) 427             c) 437           d) 447

 

S9) 35 + 500 = ?

a) 850                  b) 835                c) 535             d) 355

 

 

1) Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız. (4 P.)

A) 500 001 003:

B) 301 000 020:

 

2) Sayıları rakamla yazınız. (4 P.)

A) Otuz dört milyon yetmiş dokuz bin yüz yirmi dokuz:

B) Altı milyon altı yüz altı bin altmış:

 

3) 15 094 012 sayısının bölük adlarını yazınız. (4 P.)

 

4) Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. (“>” BÜYÜKTÜR SEMBOLÜ İLE) (4 P.)

A) 58 652 011, 58 032 875, 415 860 342

 

5) Aşağıdaki sayıların altı çizili rakamlarının basamak değerlerini yazınız. (3+2 P.)

A) 385 952 736:

B) 10 522 349:

 

6) 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 rakamlarının tamamını birer kez kullanılarak 8 basamaklı bir sayı yazılacaktır. (3+2 P.)

A) Yazılabilecek en büyük sayı:

B) Yazılabilecek en küçük sayı:

 

7) 5’ten başlayan ve 7 eklenerek oluşan sayı örüntüsünün ilk 6 terimini yazınız. (5 P.)

 

8) Bir futbol maçında 7024 kadın, 24 608 erkek seyirci vardır. Erkek seyirci sayısı, kadın seyirci sayısından kaç fazladır? (5 P.)

 

10) Aydın’ın 3207 ₺’si vardır. Bilgisayar almak için 1998 ₺’ye daha ihtiyacı vardır. Bilgisayarın fiyatı kaç ₺’dir? (5 P.)

 

11) 21869 + 62358 işlemini en yakın binliğe yuvarlayarak tahmin eden biri sonucu kaç bulmuştur? (5 P.)

 

12) 87 – 30 – 2 = 47 – 2 = 45
Yukarıdaki gibi zihinden çıkarma yapan biri hangi iki sayıyı çıkarmaktadır? (5 P.)

 

13) 3754 sayısının 15 ile bölümünden kalan kaçtır? (5 P.)

 

14) 234 x 14 işlemini yapınız. (5 P.)

 

15) İstanbul Oyuncak Müzesi’ni günde ortalama 514 kişi ziyaret etmektedir. 30 günde müzeyi toplam kaç kişinin ziyaret edeceğini tahmin ediniz. (Yuvarlama yapınız.) (5 P.)

 

16) 807 tane kalem, kutulara eşit şekilde yerleştirilmiştir. Her kutuda 8 kalem olduğuna göre yaklaşık kaç kalem kutusuna gerek duyulmuştur? (Yuvarlama yapınız.) (5 P.)

 

17) Aşağıdaki işlemleri zihinde çarpma ve bölme yöntemleriyle yapınız. (24 P.)

A) 12 x 5 =

B) 41 x 2000 =

 

Soru kaynakları: http://www.sorubak.com/20172018-5sinif-matematik-1donem-1yazili-sorulari_154201.shtml