Kategoriler
Sosyal

Sosyal medya fenomenleri satın alma tercihlerini etkilemiyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yapılan çalışmada  sosyal medya fenomenlerinin satın alma tercihlerini etkileyip etkilemediği araştırıldı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre fenomenlerin tanıttığı ürünlerin tercih edilmediği ortaya çıktı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Güventürk Görgülü ve Pazarlama 3.0 editörü Turan Farajova tarafından yürütülen çalışmada  “Sosyal Medya Fenomenleri Takipçilerinin Satın Alma Tercihlerini Etkiliyor Mu? başlıklı araştırmanın sonucu açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre fenomenler tarafından tanıtımı yapılan ürünleri tercih etmeyenlerin yüzdesi 80.6 olarak belirlendi.

Araştırma sonuçlarına  araştırmaya katılan kişilerin %70’i  marka tercihlerinde fenomenlerin rolünün olmadığını, %80’i ise son bir yıl içinde tanıtılan bir markayı satın almadıklarını ifade ediyorlar. Ayrıca yapılan araştırmaya göre kadınların erkeklere göre fenomenlerin tanıttıkları ürünlerden daha çok etkilendiği sonucu ortaya çıkmış. Kadın katılımcıların %42’si marka tercihlerinden fenomenlerden etkilendiğini, erkeklerde ise bu oranın %20’nin altında olduğu belirlenmiş.

Yapılan araştırmada kadın katılımcıların %30’u ise son 1 yıl içinde fenomenler tarafından  tanıtımı yapılan ürünleri satın almışlar. Erkeklerin ise bu oranı %10 olarak belirlenmiş. Sonuç itibari ile bakacak olursak fenomenlerin tanıtımını yaptıkları ürünlerin satın alma tercihini etkilemediği, etkilenenlerin ise büyük bir bölümünün kadınlardan oluştuğunu görüyoruz. Erkeklerin araştırmada düşük yüzdelerde kaldığı görülüyor.  Bu sonuçlara göre firmalar çalışmalarının seyrini değiştirecek gibi görünüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir