Kategoriler
Teknoloji

Philips Aydınlatma 2 milyarlık LED ampul satışında yolu yarıladı

Aydınlatmada dünya lideri Philips Aydınlatma (Euronext: LIGHT), Temiz Enerji Platformu’nun dünya çapında enerji verimliliğini arttırmak için 10 milyar yüksek enerji verimliğine sahip aydınlatma noktasının yerleştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği kampanyası ‘Global Lighting Challenge’ kapsamında, bir milyar ampul ve armatür sattı. Böylece, 2020 yılına kadar iki milyar ampul satma hedefini yarılamış oldu.

Philips Aydınlatma, bu eşiğe ulaşan ilk şirket olurken, iklim değişikliğini yavaşlatmada önemli bir ölçüt olan enerji verimli aydınlatmaya küresel geçiş çerçevesinde de elde edilen en yeni başarıya imza atmış oldu. Philips Aydınlatma, 2006 yılının Aralık ayında akkor ampullerin kullanımının tüm dünyada aşamalı olarak terk edilmesine yönelik bir çağrı yapmıştı. O dönemde aydınlatma, tüm dünyadaki elektrik tüketiminin %19’una denk geliyordu. Bu oran, 2015 yılında Paris Anlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte %15’e düştü ve 2030 yılına kadar %8’e kadar düşürülmesi hedefine doğru emin adımlarla ilerleniyor.

Philips Aydınlatma’da Global Kamu ve Hükümet İşlerinden Sorumlu Başkanı Harry Verhaar “Ulaştığımız bu kilometre taşı, geleneksel aydınlatma teknolojilerinden LED aydınlatmaya başarılı bir şekilde geçebileceğimizi ve böylece küresel iklim değişikliği hedeflerine önemli bir katkıda bulunabileceğimizi gösteriyor. Enerji verimliliği her yıl %1.5 oranında bir iyileşme gösteriyor ama bu oran ikiye katlanarak yılda %3e yükselirse, o zaman sürdürülebilirlik anlamında önemli bir yol kat etmiş oluruz.” şeklinde konuştu.

Verhaar sözlerine şöyle devam etti: “LED ampuller, miadını doldurmuş olan aydınlatma kaynakları ile karşılaştırıldığında, elde edilen enerji tasarrufu, 30 orta ölçekli kömür santralinin ürettiği enerjiye ve bu sayede sağlanan karbondioksit azaltımı, 12 milyon arabanın yarattığı karbondioksit emisyonuna eşit. Yaratılan etki gerçek ve ölçülebilir.”

Sadece LED ampullere geçmek gibi basit bir aksiyon sonucunda dahi çok önemli bir enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Bu ampuller, bir de bağlantılı aydınlatma sistemleri ile bir arada kullanıldığında, elde edilen tasarruf daha da arttırılarak aydınlatma amaçlı kullanılan elektrik %80’lere kadar azaltılabiliyor.

1 milyarıncı LED ampul, aralarında BM, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Verimlilik için Birlik (U4E) girişiminin bir parçası olan Küresel Çevre Fonu’ndan yetkililerin de bulunduğu, çevresel değişimin etki sahibi savunucularının katıldığı ve Bonn’da gerçekleştirilen özel bir törende, uluslararası hükümet kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir gruba sunuldu.

Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji Girişimi CEO’su ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Rachel Kyte, “Paris’te birçok şirket düşük karbonun mümkün olduğu bir dünya için birçok taahhütte bulundu. Philips Aydınlatma ise sözlerini eyleme dönüştürdü ve sadece iki yılda 2020 yılına kadar 2 milyar LED ampul satma hedefini yarıladı. Satışı gerçekleşen bir milyar LED ampul, 300.000 hanenin tükettiği enerjiye denk. Philips Aydınlatma, beraber daha ileriye, daha hızlı gidebileceğimizi hepimize gösterdi” dedi.

Düzenlenen törende, Philips Aydınlatma, tüm dünyadaki hükümetlere, dünyayı daha enerji verimli kılma hedefine katılmaları yönünde bir çağrıda bulunarak aşağıdakileri söyledi:

  • 2020 yılına kadar, tüm yeni binalarda LED ya da eşdeğer enerji verimliliği sağlayabilen aydınlatma sistemleri kullanılmalı
  • 2025 yılına kadar, tüm sokak aydınlatmaları, LED ya da eşdeğer enerji verimliliği sağlayan aydınlatma sistemleri ile yapılmalı
  • 2030 yılına kadar, tüm mevcut kurumsal binalarda, LED ya da eşdeğer enerji verimliliği sağlayabilen aydınlatma sistemleri ile donatılmalı.

Global Lighting Challenge, Temiz Enerji Platformu’nun bir kampanyası olup, LED ampuller gibi, tüm dünyada kümülatif olarak on milyar yüksek verimli, yüksek kaliteli, düşük maliyetli gelişmiş aydınlatma ürününün satılmasını hedefliyor. Enerji verimli aydınlatmaya geçiş, küresel sera gazı emisyonlarını azaltmada en önemli kısa vadeli girişimlerden biri olabilir.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2016 yılında yayınladığı bir rapora1 göre, enerji verimliliği 2000 yılından bu yana iyileştirilmemiş olsaydı, dünya %12 daha fazla enerji kullanmış olacaktı. Bu oran, küresel enerji pazarına bir Avrupa Birliği daha eklemeye eşdeğer.